Upit sijeno, pronađeno natuknica: 22

sijeno

sijeno, hrana za domaće životinje, u prvom redu za preživače. Pripravlja se košnjom i sušenjem trava, ...

aplikativna konstrukcija

aplikativna konstrukcija (prema lat. applicare: približiti, dodati), gramatička konstrukcija u kojoj ...

astma

astma (grč. ἆσϑμα: teško, kratko disanje), sipnja, zaduha; općeniti naziv za smetnje u disanju koje ...

Badnjak

Badnjak ili Badnji dan, posljednji dan Adventa (Došašća), dan uoči Božića; također Badnja večer, večer ...

Božić

Božić (deminutiv od Bog, tj. mali Bog), hrvatsko ime kršćanskog blagdana Isusova rođenja; liturgijski ...

grahorica

grahorica (Vicia spp.), rod jednogodišnjih i višegodišnjih kultiviranih i divljih zeljastih biljaka ...

hrana

hrana, tvari što ih organizam (biljke, životinje, čovjek) apsorbira ili na bilo koji način unosi u sebe, ...

klupčasta oštrica

klupčasta oštrica (Dactylis glomerata), biljka iz por. trava (Poaceae), prirodno raširena u Europi, ...

livada

livada, tip travnjaka nastao nakon uništenja šuma, djelovanjem redovite košnje (košanica) radi dobivanja ...

lucerna

lucerna ili lucerka (njem. Luzerne < franc. luzerne < okcitanski luzerno: krijesnica < lat. lucerna: ...

(1)  2  3