Upit slad, pronađeno natuknica: 9

slad

slad, proklijalo i osušeno zrno pivskoga ječma (Hordeum distichum), bogato aktivnim hidrolitičkim enzimima. ...

alkohol

alkohol (kasnolat. < arap. al-kuḥl: antimon u prahu [za bojenje očnih kapaka], potom pročišćena tvar), ...

ječam

ječam (Hordeum vulgare), jednogodišnja biljka iz por. trava (Poaceae). Cvat ječma klas je s tri jednocvjetna ...

kava

kava (tur. kahve < arap. qahwa) (Coffea), drvoliki biljni grm iz por. broćeva (Rubiaceae), podrijetlom ...

krupica

krupica (griz), proizvod grube, suhe ili mokre, mlinske preradbe (mljevenja) žitarica (veličina zrna ...

Lee, Laurie

Lee [li:], Laurie, engleski pjesnik i prozaik (Stroud, Gloucestershire, 26. VI. 1914 – Slad, Gloucestershire, ...

maltoza

maltoza (njem. Maltose, prema engl. malt: slad) (C12H22O11), disaharid sastavljen od dviju molekula ...

pivo

pivo, pjenušavo alkoholno piće karakteristična gorka okusa i arome po hmelju, dobiveno alkoholnim vrenjem ...

prekrupa

prekrupa, poluproizvod dobiven suhim drobljenjem ili mljevenjem žitarica, i to tako da se što više sačuvaju ...