Upit slogan, pronađeno natuknica: 7

slogan

slogan (engl.), riječ ili sažeta izreka koja se lako pamti, a rabi se najčešće u polit. promidžbi ili ...

konkurencija

konkurencija (srednjovj. lat. concurrentia: natjecanje). 1. Suparništvo, nastojanje da se nadvlada, ...

marka (više značenja)

marka (tal. marca < njem. Marke: znak). 1. Pojam koji u najužem smislu podrazumijeva ime, izraz, slogan, ...

New York Times, The

New York Times, The [δə nju:'jɔ:ɹk tạimz], američki dnevni list. Pokrenut je 1851., god. 1896. kupio ...

novokantovstvo

novokantovstvo ili novokriticizam (novo- + kantovstvo, po I. Kantu; novo- + kriticizam), filoz. smjer ...

Ochs, Adolph Simon

Ochs [ɔ:ks], Adolph Simon, američki novinar i izdavač (Cincinnati, 12. III. 1858 – Chattanooga, 8. IV. 1935). ...

parola

parola (njem. Parole < franc. parole: riječ), sažeta izreka, osobito političkoga ili promidžbenoga ...