Upit socijalna skrb, pronađeno natuknica: 8

socijalna skrb

socijalna skrb, u širem smislu, mjere i programi namijenjeni zbrinjavanju socijalno ugroženih pojedinaca ...

društvene usluge

društvene usluge, djelatnosti koje pripadaju tercijarnomu sektoru gospodarstva; uslužni sektor čine ...

institucija

institucija (lat. institutio: uredba; naputak, načelo, postupak, običaj). 1. Ustanova kao pravna osoba ...

Ivan Pavao II., sv.

Ivan Pavao II., sv. (pravo ime Karol Wojtyła), papa od 1978 (Wadovice kraj Krakova, 18. V. 1920 – Vatikan, ...

socijalan

socijalan (lat. socialis: društveni; saveznički; bračni). 1. Koji se odnosi na ljudsko društvo, na ...

Deklaracija o pravima djeteta

Deklaracija o pravima djeteta (engl. Declaration of Children’s Rights), politički dokument kojim se ...

prava čovjeka

prava čovjeka, moralna ili prirodna prava na temeljne vrijednosti koja sva ljudska bića imaju u odnosu ...

prava djeteta

prava djeteta, podvrsta ljudskih prava kojima je smisao priznavanje posebnih potreba djece radi njihove ...