Upit spektroskopija, pronađeno natuknica: 17

spektroskopija

spektroskopija (spektar + -skopija), znanstvena djelatnost koja se bavi spektrima kao odrazom energijskih ...

Augerova elektronska spektroskopija

Augerova elektronska spektroskopija [ožẹ'ova] (po Pierreu Victoru Augeru), fizikalna metoda u kojoj ...

elektronska spektroskopija

elektronska spektroskopija, mjerenje elektronskoga spektra, tj. mjerenje raspodjele kinetičkih energija ...

laserska spektroskopija

laserska spektroskopija, spektroskopska tehnika u kojoj se kao izvor elektromagnetskoga zračenja koristi ...

molekularna spektroskopija

molekularna spektroskopija, skupni naziv za spektroskopske tehnike kemijske analize koje se temelje ...

neutronska spektroskopija

neutronska spektroskopija, tehnika za proučavanje nuklearnih procesa u kojima se pojavljuju slobodni ...

Ramanova spektroskopija

Ramanova spektroskopija (po Chandrasekhari Venkati Ramanu), tehnika ispitivanja energetskih stanja molekula ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i molekula, njihovih ...

biofizika

biofizika (bio- + fizika), interdisciplinarna znanost XX. st. koja primjenom metode istraživanja i teorije ...

fizikalna kemija

fizikalna kemija (zastarjela istoznačnica: fizička kemija), grana kemije u kojoj se građa tvari i njihove ...

(1)  2