Upit standardni model čestica, pronađeno natuknica: 8

standardni model čestica

standardni model čestica, u fizici elementarnih čestica, teorija koja opisuje subatomske čestice i elektromagnetsko, ...

dinamička simetrija

dinamička simetrija (grč. δυναμıϰός: snažan, jak; pokretljiv), simetrija hamiltonijana fizikalnoga sustava. ...

fizika elementarnih čestica

fizika elementarnih čestica, grana fizike koja se bavi proučavanjem elementarnih čestica kao temeljnih ...

fizikalni model

fizikalni model, skup pretpostavki kojima se opisuje neki fizikalni sustav, pojednostavnjena predodžba ...

Higgs, Peter

Higgs [higz], Peter, britanski teorijski fizičar (Newcastle upon Tyne, 29. V. 1929). Diplomirao (1952) ...

parnost

parnost (znak P), fizikalna veličina koja opisuje promjene fizikalnoga sustava prilikom prostornoga ...

Perl, Martin Lewis

Perl [pə:ɹl], Martin Lewis, američki fizičar (New York, 24. VI. 1927 – Palo Alto, 30. IX. 2014). Diplomirao ...

simetrija

simetrija (grč. συμμετρία: razmjer, sklad, mjera). 1. U širem smislu, razmjernost (proporcionalnost) ...