Upit statika, pronađeno natuknica: 8

statika

statika (prema grčkom στατιϰὴ [τέχνη]: znanost o ravnoteži, od στατιϰός: koji zaustavlja), grana mehanike ...

ekonomska statika

ekonomska statika, znanstveni postupak kojim se istražuju i analiziraju nužni uvjeti i odnosi koji su ...

Anđelić, Milutin

Anđelić, Milutin, hrvatski inženjer građevinarstva (Pljevlja, Crna Gora, 26. X. 1936). Diplomirao 1963. ...

Andrejev, Vasilij

Andrejev, Vasilij, hrvatski inženjer geodezije i građevinarstva, ruskoga podrijetla (Nižne-Čirsk, 3. III. 1904 ...

Bazjanac, Davorin

Bazjanac, Davorin, hrvatski inženjer strojarstva (Beravci kraj Slavonskog Broda, 22. IX. 1902 – Zagreb, ...

Comte, Auguste

Comte [k61533:t], Auguste, francuski matematičar i filozof (Montpellier, 19. I. 1798 – Pariz, 5. IX. 1857). ...

fiziologija

fiziologija (fizio- + -logija), znanost o životnim procesima i funkcioniranju živih organizama. Proučava ...

Hales, Stephen

Hales [hẹilz], Stephen, engleski prirodoslovac (Bekesbourne, Kent, 17. IX. 1677 – Teddington kraj Londona, ...