Upit stojni val, pronađeno natuknica: 6

stojni val

stojni val, val u kojem neke točke sredstva titraju s maksimalnom amplitudom, a neke uopće ne titraju. ...

koherencija

koherencija (lat. cohaerentia: sveza, povezanost). 1. U filozofiji, povezanost nečega što pripada zajedno, ...

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...

refleksija

refleksija (kasnolat. reflexio: odbijanje). 1. U fizici, odbijanje ravnih valova na graničnoj površini ...

seš

seš (franc. seiches) (bibavica, štiga, šćiga), stojni val koji se javlja u jezerima, zaljevima, kanalima, ...

Ženevsko jezero

Ženevsko jezero (francuski Lac Léman [lak lem8118'], njemački Genfersee [gε'nfəɹze:]), jezero na južnome ...