Upit subota, pronađeno natuknica: 9

subota

subota, šesti dan tjedna računajući od ponedjeljka, odnosno sedmi brojeći od nedjelje. U Rimljana posvećen ...

dan

dan (starosl. dьnь, od indoeur. korijena *din-, s osnovnim značenjem: sjaj, zračenje). Vrijeme za koje ...

De Filippo, Eduardo

De Filippo [~ fili'p:o], Eduardo, talijanski dramatičar, glumac i redatelj (Napulj, 24. V. 1900 – Rim, ...

Guberina, Špiro

Guberina, Špiro, hrvatski glumac (Šibenik, 1. III. 1933). Kao srednjoškolac nastupao u komedijama i ...

judaizam

judaizam (kasnolat. iudaismus < grč. ἰουδαϊσμός, prema Ἰουδαῖος: Judejac, Židov), religija Židovâ, potomaka ...

Leopardi, Giacomo

Leopardi [leopa'rdi], Giacomo, talijanski pjesnik (Recanati, 29. VI. 1798 – Napulj, 14. VI. 1837). Njegovo ...

McEwan, Ian

McEwan [məkju:'ən], Ian (Russell), engleski književnik (Aldershot, 21. VI. 1948). Studirao je u Falmeru, ...

tjedan

tjedan (sedmica), razdoblje od 7 dana koji se periodično ponavljaju; naziv tjedan (slovenski teden, ...

Veliki tjedan

Veliki tjedan (grč. ἀγία ἑβδομάς, lat. hebdomada sancta: Sveti tjedan), u crkvenoj godini, vrijeme što ...