Upit teorija recepcije, pronađeno natuknica: 10

teorija recepcije

teorija recepcije →  recepcija ...

Talijani

Talijani (talijanski Italiani), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Italiji (96,0% stanovništva, ...

politika

politika, umijeće upravljanja državom ili drugom političkom zajednicom, te svi postupci upravljanja ...

recepcija

recepcija (latinski receptio: primanje, dočekivanje). 1. Općenito: primanje, prihvaćanje, preuzimanje. 2. ...

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države (akronim SAD; United States of America, akronim USA), država u Sjevernoj ...

sociologija književnosti

sociologija književnosti, vrsta proučavanja književnosti koja se bavi istraživanjem odnosa književnog ...

strukturalizam

strukturalizam (franc. structuralisme, prema structure: struktura), teorija i metodologija proučavanja, ...

sustav

sustav ili sistem (grč. σύστημα: udruživanje; cjelina). 1. Općenito, skup elemenata (prirodnih, organskih, ...

teorija

teorija (grč. ϑεωρíα: gledanje, razmatranje, uviđanje, spoznavanje). 1. U filozofiji, sustav znanja ...

znanost o književnosti

znanost o književnosti (njem. Literaturwissenschaft, engl. literary criticism, franc. critique littéraire), ...

(1)