Upit termograf, pronađeno natuknica: 1

termograf

termograf (termo- + -graf), u meteorologiji, uređaj za neprekidno bilježenje temperature zraka ili tla. ...