Upit tijelo, pronađeno natuknica: 969

tijelo

tijelo (lat. corpus). 1. U biologiji: a) čovječji, životinjski ili biljni organizam; b) glavni dio ...

Corpus separatum

Corpus separatum [ko'rpus se:para:'tum] (lat.: zasebno tijelo), naziv za državnopravni položaj Rijeke ...

crno tijelo

crno tijelo, tijelo koje gotovo potpuno apsorbira vidljivu svjetlost tj. kojemu je apsorpcijski koeficijent ...

geometrijsko tijelo

geometrijsko tijelo, omeđeni trodimenzionalni dio prostora kojemu su zanemarena fizikalna svojstva (masa, ...

kruto tijelo

kruto tijelo, idealizirano tijelo nepromjenljiva oblika i volumena. Pod utjecajem vanjskih sila može ...

strano tijelo

strano tijelo (lat. corpus alienum), u medicini, predmet različita oblika, podrijetla i građe koji je ...

žuto tijelo

žuto tijelo (lat. corpus luteum), žljezdana tvorba koja se razvija u jajniku nakon ovulacije pod utjecajem ...

admiralitet

admiralitet (njem. Admiralität, prema Admiral), savjetodavno tijelo u ratnoj mornarici nekih pomorskih ...

admiralski stožer

admiralski stožer, u većim ratnim mornaricama tijelo vrhovnog zapovijedanja kojemu je temeljna zadaća ...

adventisti

adventisti (latinski adventus: dolazak), pripadnici kršćanske eshatološke sljedbe koji od 1843/44. očekuju ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|