Upit tlak, pronađeno natuknica: 318

tlak

tlak. 1. Skalarna fizikalna veličina (znak p) koja opisuje djelovanje sile na površinu, definirana ...

tlak degeneracije

tlak degeneracije, tlak koji se pojavljuje u unutrašnjosti zvijezda u procesima njihove evolucije i ...

hidrodinamički tlak

hidrodinamički tlak, tlak u fluidu koji struji. U horizontalnoj cijevi je zbroj statičkog i dinamičkoga ...

hidrostatički tlak

hidrostatički tlak, tlak u unutrašnjosti mirne tekućine, koji nastaje zbog težine tekućine i raste linearno ...

krvni tlak

krvni tlak, tlak krvi na stijenke krvnih žila. Ovisi o nekoliko čimbenika: o ukupnom volumenu krvi što ...

parcijalni tlak

parcijalni tlak, tlak pojedinoga plina u smjesi plinova, tj. onaj dio ukupnoga tlaka što bi ga uzrokovao ...

radijacijski tlak

radijacijski tlak (svjetlosni tlak), tlak kojim svjetlost ili drugo elektromagnetsko zračenje djeluje ...

ABS

ABS (akronim od njem. Antiblockiersystem: sustav protiv blokiranja kotača vozila), sigurnosni sustav ...

adijabata

adijabata (prema grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), krivulja koja opisuje ovisnost tlaka o volumenu ...

adijabatski proces

adijabatski proces (grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), termodinamički proces u kojem nema izmjene ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|