Upit tokarenje, pronađeno natuknica: 10

tokarenje

tokarenje, postupak obradbe materijala (kovine, drva, plastike, kamena i dr.) odvajanjem čestica, kojim ...

alati

alati (tur. alât < arap. mn. ālāt, jed. āla), oruđa za oblikovanje materijala i izvođenje radnih operacija, ...

albicija

albicija (po talijanskom prirodoslovcu F. degli Albizzi) (Albizzia), rod pretežito listopadnog drveća ...

grab

grab (Carpinus, Ostrya), rodovi listopadnog drveća i grmlja iz por. breza (Betulaceae). Rašireni su ...

keramika

keramika (grč. ϰεραμıϰὴ [τέχνη]: lončarsko umijeće, lončarstvo), anorganska nemetalna tvar; industrijski ...

klokočika

klokočika (klokoček, pisano drvo; Staphylea pinnata), listopadni grm iz porodice klokoča (Staphyleaceae), ...

mehanička tehnologija

mehanička tehnologija, stariji naziv za skup znanja, vještina te postupaka u preradbi metala, polimera, ...

stroj

stroj, uređaj koji s pomoću pokretnih dijelova pretvara jedan oblik energije u drugi ili s pomoću dovedene ...

strojarstvo

strojarstvo, stručna djelatnost i znanstvena disciplina koja obuhvaća projektiranje, proizvodnju i eksploataciju ...

tvrdi metali

tvrdi metali, tehnički materijali koji se odlikuju velikom tvrdoćom, osobito na visokim temperaturama, ...

(1)