Upit tuča, pronađeno natuknica: 13

tuča

tuča, vrsta krute oborine u obliku pojedinačnih ili slijepljenih grumena leda promjera obično između ...

halazion

halazion (deminutiv od grč. χάλαζα: tuča, grȁd; zrno leda), kronična upala Meibomovih tarzalnih žlijezda ...

hidrometeori

hidrometeori (hidro- + meteori), skupni naziv za proizvode u tekućem ili čvrstom stanju nastale kondenzacijom ...

kadionica

kadionica, obredna (kultna) posuda od gline, tuča ili plemenite kovine sa šupljikavim poklopcem pod ...

led

led, čvrsto agregatno stanje vode nastalo smrzavanjem vode (u kapljevitom stanju) ili vodene pare. Pod ...

meteori

meteori (prema grč. μετέωρος: koji je u zraku), atmosferske pojave koje se dijele u četiri osnovne skupine: ...

mužar

mužar (avan, stupa), posuda u kojoj se tučkom mrvi, tuca šećer, kava, papar i slično; većinom je izrađen ...

oluja

oluja, općenito, olujno nevrijeme; nevrijeme s olujnim vjetrom. Prema Beaufortovoj ljestvici (→  beaufort, ...

radar

radar (akronim od engl. Radio Detection and Ranging: otkrivanje i određivanje udaljenosti radiovalovima), ...

sugradica

sugradica (sutuča), kruta oborina u obliku okruglih, katkad i čunjastih nakupina ledenih čestica, promjer ...

(1)  2