Upit ultrazvuk, pronađeno natuknica: 13

ultrazvuk

ultrazvuk, zvučni valovi kojima je frekvencija veća od gornje granice osjetljivosti čovječjeg uha, tj. ...

akustika

akustika (grč. ἀϰουστıϰός: slušni), grana fizike koja se bavi proučavanjem nastajanja, širenja i osjetom ...

fizikalna terapija

fizikalna terapija (fizioterapija), područje fizikalne medicine gdje se u liječenju bolesti i posljedica ...

hidroakustika

hidroakustika (hidro- + akustika), dio akustike koji proučava širenje podvodnih zvukova u oceanima, ...

hipernefrom

hipernefrom (hiper- + grč. νεφρός: bubreg) (Grawitzov tumor), maligni tumor, rak (adenokarcinom) bubrega; ...

Klinička medicina

Klinička medicina, glasilo Opće bolnice »Sv. Duh« u Zagrebu. Časopis je povremeno izlazio od 1992. do ...

kroj

kroj, predložak prema kojem se iz nekoga plošnog materijala izrezuju (kroje) dijelovi određenoga proizvoda, ...

magnetostrikcija

magnetostrikcija (magnet + kasnolat. strictio: stezanje), pojave pri kojima se mijenja duljina tijela ...

sluh

sluh, osjet kojim se zamjećuju zvukovi i tumači njihovo značenje. Temelji se na prijenosu titraja, izazvanih ...

sterilizacija

sterilizacija (prema lat. sterilis: neplodan). 1. U medicini: a) postupak kojim se potpuno uništavaju ...

(1)  2