Upit vakuum, pronađeno natuknica: 19

vakuum

vakuum (lat. vacuum: prazan prostor), doslovno: prostor u kojem nema tvari i zračenja. U praktične svrhe ...

Dewar, James

Dewar [dju:'ə], James, škotski kemičar i fizičar (Kincardine-on-Forth, 20. IX. 1842 – London, 27. III. 1923). ...

dielektrik

dielektrik ili izolator (engleski dielectric, ili dija- + elektrika; njemački Isolator), medij koji ...

elektroda

elektroda (elektro- + grč. ὁδός, put). 1. U elektrotehnici, element za spajanje nekog tijela ili sredstva ...

elektroindustrija

elektroindustrija (elektro- + industrija), industrijska grana koja proizvodi sastavne dijelove, sklopove, ...

elektrostatika

elektrostatika (elektro- + -statika), grana fizike koja se bavi istraživanjem polja, sila i pojava nastalih ...

elevator

elevator (engl., od kasnolat. elevator: podizatelj), uređaj za prijenos (transport) materijala, najčešće ...

Finderle, Viktor

Finderle, Viktor, hrvatski ginekolog i porodničar (Nabrežina kraj Trsta, Italija, 6. XII. 1902 – Rijeka, ...

izolacijski materijali

izolacijski materijali, u elektrotehnici, čvrste, tekuće i plinovite tvari koje ne vode električnu struju, ...

magnetska permeabilnost vakuuma

magnetska permeabilnost vakuuma (magnetska konstanta) (znak μ0), prirodna konstanta magnetske permeabilnosti ...

(1)  2