Upit vektorski produkt, pronađeno natuknica: 10

vektorski produkt

vektorski produkt, vektor kojemu je iznos jednak umnošku iznosa dvaju vektora i sinusa kuta između njih, ...

centrifugalna sila

centrifugalna sila (centri- + -fugalna) (znak Fcf), inercijska sila koja djeluje na česticu ili tijelo ...

centripetalna sila

centripetalna sila (centri- + lat. petere: težiti) (znak Fcp), sila koja djeluje na neku česticu ili ...

kutna brzina

kutna brzina (rotacijska brzina) (znak ω), brzina kojom se pri kružnom gibanju mijenja kut radijvektora ...

Poynting, John Henry

Poynting [p61531i'ntiŋ], John Henry, engleski fizičar (Monton, 9. IX. 1852 – Birmingham, 30. III. 1914). ...

vektor

vektor (lat. vector: prenosilac). 1. U matematici, element vektorskoga prostora. Pojam vektora razvio ...

obodna brzina

obodna brzina (orbitalna brzina, tangencijalna brzina) (znak v), brzina gibanja neke materijalne točke ...

skalarni produkt

skalarni produkt, skalar jednak umnošku iznosa dvaju vektora i kosinusa kuta koji oni zatvaraju; preslikavanje ...

unitarni prostor

unitarni prostor, normirani vektorski prostor nad poljem realnih ili kompleksnih brojeva na kojemu je ...

vektorski prostor

vektorski prostor (linearni prostor), jedna od fundamentalnih struktura suvremene matematike, nastala ...

(1)