Upit via appia, pronađeno natuknica: 7

Via Appia

Via Appia [vi'a a'p:ia] (lat.: Apijeva cesta), glavna rimska cesta što je iz Rima vodila prema jugu ...

Kalist I., sv.

Kalist I., sv., papa od 217. do 222 (?, oko 155 – Rim, 222). Oslobođeni rob. Bio đakon i nadzornik kršćanskih ...

katakombe

katakombe (kasnolat. catacumbae), ranokršćanske podzemne grobnice i obredna mjesta; nastale po uzoru ...

Klaudije, Apije Slijepi

Klaudije, Apije Slijepi (latinski Appius Claudius Caecus [a'p:i·us klạu'di·us kại'kus]), rimski političar ...

Quo vadis?

Quo vadis? [kuo va'~] (lat.: kamo ideš?), prema predaji, riječi što ih je apostol Petar uputio Isusu, ...

Rim

Rim (talijanski Roma [ro:'ma]), glavni i najveći grad Italije te regije Lacij, njezino političko i kulturno ...

Terracina

Terracina [ter:ači:'na], grad, luka i kupalište u zaljevu Gaeta na Tirenskome moru, 56 km jugoistočno ...