Upit visina čovjeka, pronađeno natuknica: 18

Anaksimandar iz Mileta

Anaksimandar iz Mileta (grčki Ἀναξίμανδρος, Anaksímandros), grčki filozof (?, oko 611. pr. Kr. – ?, ...

Arnold, Đuro

Arnold, Đuro (Gjuro), hrvatski filozof, pedagog i pjesnik (Ivanec kraj Varaždina, 24. III. 1853 – Zagreb, ...

Broca, Pierre Paul

Broca [bʀɔka'], Pierre Paul, francuski liječnik i antropolog (Sainte-Foy-la-Grande, 28. VI. 1824 – Pariz, ...

geodezija

geodezija (grč. γεωδαıσία: dioba zemlje), znanstvena i tehnička disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom ...

Jadransko more

Jadransko more ili Jadran, dio Sredozemnoga mora između Balkanskog i Apeninskoga poluotoka do Otrantskih ...

Michelangelo Buonarroti

Michelangelo Buonarroti [mikela'n62721elo buonar:ɔ:'ti] (pravo ime Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni), ...

more

more, vodene mase na površini Zemlje prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

muzikoterapija

muzikoterapija (muzika + -terapija), uporaba glazbenog zvukovlja radi ostvarenja boljega fizičkoga, ...

padobran

padobran, kupolasta naprava od svile ili umjetnih materijala, koja služi za usporavanje kretanja nekog ...

plod

plod. 1. (fructus), organ viših biljaka, kritosjemenjača, koji se ističe kao zasebna cjelina, a građen ...

(1)  2