Upit vjetrena turbina, pronađeno natuknica: 6

vjetrena turbina

vjetrena turbina, energetski stroj koji pretvara kinetičku energiju vjetra u mehan. rad, ponajprije ...

električni generator

električni generator, električni stroj koji mehaničku energiju pogonskoga stroja pretvara u električnu ...

stroj

stroj, uređaj koji s pomoću pokretnih dijelova pretvara jedan oblik energije u drugi ili s pomoću dovedene ...

turbina

turbina (franc. turbine < lat. turbo, genitiv turbinis: vihor, vrtlog), energetski stroj s kontinuiranim ...

vjetrenjača

vjetrenjača, vjetrena turbina tradicionalne konstrukcije, u kojoj se kinetička energija vjetra pretvara ...

vjetroelektrana

vjetroelektrana, energetsko postrojenje u kojem se kinetička energija vjetra, s pomoću jedne ili niza ...