Upit vulkanologija, pronađeno natuknica: 3

vulkanologija

vulkanologija (vulkan + -logija), znanost koja proučava vulkane i njihovu aktivnost. Bavi se fizikalnom ...

Bernabó Brea, Luigi

Bernabó Brea [bernabo' bre:'a], Luigi, talijanski arheolog (Genova, 27. IX. 1910 – Lipari, 4. II. 1999). ...

geofizika

geofizika (geo- + fizika), prirodna znanost koja proučava fizikalna svojstva Zemlje i procese na njoj, ...