Upit zavojnica, pronađeno natuknica: 30

zavojnica

zavojnica ili solenoid. 1. U matematici, isto što i spirala. Posebno, to su prostorne krivulje, npr. ...

električna zavojnica

električna zavojnica, električni vodič načinjen od izolirane žice, smotan u spiralu ili petlju, dio ...

Teslina zavojnica

Teslina zavojnica →  teslin transformator ...

CERN

CERN (akronim od franc. Conseil européen pour la recherche nucléaire: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja; ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

električni generator

električni generator, električni stroj koji mehaničku energiju pogonskoga stroja pretvara u električnu ...

elektroda

elektroda (elektro- + grč. ὁδός, put). 1. U elektrotehnici, element za spajanje nekog tijela ili sredstva ...

elektromagnet

elektromagnet (elektro- + magnet), naprava koja pokazuje magnetska svojstva samo dok njome teče električna ...

elektromagnetska indukcija

elektromagnetska indukcija, pojava da se u zavoju vodljive žice stvara (inducira) električni napon ako ...

elisa

elisa (franc. hélice: zavojnica; vijak < lat. helix, genitiv helicis < grč. ἕλıξ, genitiv ἕλıϰος: zavinut; ...

(1)  2  3