Upit zidno slikarstvo, pronađeno natuknica: 32

zidno slikarstvo

zidno slikarstvo, vrsta slikarstva koje se izvodi na zidu ili stropu građevine; izravno je vezano uz ...

Afan de Rivera, Karlo

Afan de Rivera, Karlo, hrvatski slikar (Mali Lošinj, 28. X. 1885 – Mostar, 3. VI. 1979). Studirao na ...

antika

antika (od lat. antiquus: star, starinski), u najširem značenju sinonim za davninu, davno doba. U užem ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

bestijarij

bestijarij (srednjovj. lat. bestiarium), poseban oblik ilustrirana didaktičnog spjeva o životinjama, ...

Bojčuk, Mihail

Bojčuk [~ču'k], Mihail, ukrajinski slikar i teoretičar (Romanivka, 30. X. 1882 – Kijev, 13. VI. 1939). ...

Česi

Česi, zapadnoslavenski narod u Češkoj (oko 9,5 milijuna pripadnika; 90,4% stanovništva). U Slovačkoj ...

Čremošnik, Irma

Čremošnik, Irma, slovenska arheologinja (Arad, Rumunjska, 12. I. 1916 – Slano kraj Dubrovnika, 29. VI. 1990). ...

Curtius, Ludwig

Curtius [ku'rci·us], Ludwig, njemački arheolog (Augsburg, 13. XII. 1874 – Rim, 10. IV. 1954). Profesor ...

Deanović, Ana

Deanović, Ana, hrvatska povjesničarka umjetnosti i konzervatorica (Zagreb, 11. IX. 1919 – Ljubljana, ...

(1)  2  3  4