meteorološki satelit
meteorološki satelit, Zemljin umjetni satelit za snimanje i mjerenje meteoroloških podataka u realnome ...

astronautika
astronautika (astro- + nautika), sinteza mnogobrojnih znanstvenih i tehničkih disciplina koje se bave ...

brod
brod, veće plovilo namijenjeno obavljanju djelatnosti na moru, rijeci, jezeru ili kanalu, a to mogu ...

geofizički sateliti
geofizički sateliti, umjetni Zemljini sateliti koji služe za određivanje geofizičkih veličina: naoblake, ...

geofizika
geofizika (geo- + fizika), prirodna znanost koja proučava fizikalna svojstva Zemlje i procese na njoj, ...

meteorologija
meteorologija (grč. μετεωρολογία: naučavanje o nebeskim pojavama), znanost o Zemljinoj atmosferi i njezinom ...

meteorološki balon
meteorološki balon, balon s pomoću kojega se u visoke slojeve atmosfere uzdižu radiosonde i meteorološki ...

meteorološki element
meteorološki element, veličina kojom se prikazuje fizikalno stanje atmosfere i fizikalne pojave u njoj. ...

more
more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

radar
radar (akronim od engl. Radio Detection and Ranging: otkrivanje i određivanje udaljenosti radiovalovima), ...

upit: meteoroloski-satelit]; pronađenih odgovora: 12; vrijeme izvršavanja upita: 18 ms