struka(e): kemija

adenilat-ciklaza, enzim vezan na unutarnju stranu stanične membrane. Aktivira se vezanjem hormona na membranski receptor i katalizira nastanak cikličkog adenozin-monofosfata (cAMP), tzv. drugoga glasnika (→ adenozin), iz adenozin-trifosfata. Ima ključnu ulogu u regulaciji metaboličkih procesa.

Citiranje:

adenilat-ciklaza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/adenilat-ciklaza>.