struka(e): fizika | kemija

anion (an1- + ion), negativno nabijeni ion, tj. atom, atomska skupina ili molekula s viškom elektrona. Nastaje elektrolitskom disocijacijom ili ionizacijom, u električnom polju privlači ga pozitivno nabijena elektroda, anoda.

Citiranje:

anion. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/anion>.