struka(e): psihologija

cirkadijani ili cirkadijurni ritam (lat. circa: oko, približno + dies: dan), ciklično kolebanje neke biološke funkcije s trajanjem jednoga ciklusa oko 24 sata. Npr. tjelesna je temperatura u većine ljudi najniža pred jutro, postupno raste tijekom dana, dostiže maksimum navečer, a zatim se postupno snizuje. Velik broj čovjekovih fizioloških i psihofizioloških funkcija pokazuje dnevne varijacije (npr. sekrecija hormona, krvni tlak, uspješnost u različitim zadatcima). Cirkadijane ritmove nalazimo u biljnome i životinjskom svijetu. Na trajanje cirkadijanih ritmova utječu okolinski čimbenici (tzv. zeitgeberi) poput cikličnog izmjenjivanja svjetla i tame. Cirkadijani su ritmovi postojani i u potpuno stalnim vanjskim uvjetima, a to pokazuje da ih reguliraju neki mehanizmi unutar organizma (tzv. biološki satovi). Bez utjecaja zeitgebera većina se cirkadijanih ritmova usporuje i traje oko 25 sati. Rezultati istraživanja cirkadijanih ritmova imaju praktičnu primjenu u organizaciji smjenskoga rada. (→ kronobiologija; sinkronizatori)

Citiranje:

cirkadijani ritam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/cirkadijani-ritam>.