struka(e): kemija

elektrofil ili elektrofilni reagens (elektro- + -fil), ion ili molekula u kojima neki od atoma, prema oktetnoj teoriji, nemaju popunjenu vanjsku elektronsku ljusku. Elektrofil zato može stvarati kemijsku vezu primanjem elektronskoga para. Većina su elektrofilnih reagenasa Lewisove kiseline (mogu primiti elektrone) ili Brønstedove kiseline (mogu dati protone), npr. H3O+, Br+, NO2+, BF3, AlCl3, SO3H+.

Citiranje:

elektrofil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/elektrofil>.