struka(e): geofizika

europska makroseizmička ljestvica (engleski European macroseismic scale, akronim EMS), ljestvica za procjenu jakosti potresa prema učincima na ljude, kućne predmete, građevine i prirodu koja se rabi u europskim zemljama i nekim zemljama izvan Europe od 1998. U odnosu na ranije ljestvice, donosi detaljniji opis štete na građevinama klasificiranima prema čvrstoći gradnje, tj. potresnoj oštetljivosti, što je važno za unaprjeđenje suradnje između inženjera i seizmologa. (→ mercalli-cancani-siebergova ljestvica; richterova ljestvica)

Europska makroseizmička ljestvica jakosti potresa (sažetak)

stupanj jakosti potresa naziv potresa učinak potresa
I. nezamjetljiv bilježe ga jedino seizmografi
II. jedva zamjetljiv podrhtavanje osjećaju samo pojedini ljudi koji miruju u zatvorenom prostoru, posebno na gornjim katovima zgrada (< 1%)
III. slab judi koji miruju u zatvorenom prostoru osjećaju njihanje ili lagano drhtanje; lagano titraju ovješeni predmeti
IV. primjetan u zatvorenom prostoru osjete ga mnogi ljudi, a na otvorenome samo pojedinci; prozori, vrata i posuđe zveckaju, viseći se predmeti njišu, stolarija škripi, nema oštećenja na zgradama
V. jak većina ljudi u zatvorenom prostoru osjeća trešnju i njihanje cijele zgrade, vani ga osjete samo poneki; zamjetno se njišu predmeti koji slobodno vise, mali se predmeti pomiču ili padaju, vrata i prozori otvaraju se ili zatvaraju, tekućine osciliraju; u slabije građenim zgradama nastaju tanke pukotine na pojedinim zidovima i padaju manji komadi žbuke
VI. djelomično štetan osjeća ga većina ljudi u zatvorenom prostoru i mnogi na otvorenome; mali predmeti padaju s polica, padaju slike, razbija se posuđe; na više slabije građenih zgrada nastaju pukotine na mnogim zidovima, padaju veći komadi žbuke, djelomično se urušavaju dimnjaci
VII. štetan većina ljudi uplašena je i izlazi iz zgrada, teško je stajati uspravno, pogotovo na višim katovima; namještaj se miče, mnogi predmeti padaju s polica, čak i teške knjige; slabije građene zgrade trpe nestrukturna oštećenja: crjepovi se lome i kližu s krova, ruše se dimnjaci, nastaju velike pukotine na zidovima, padaju nekonstrukcijski dijelovi, npr. pregradni i zabatni zidovi, čvršće građene zgrade trpe manje štete, npr. na pojedinim zidovima nastaju tanke pukotine, padaju ukrasni stupovi na ogradama
VIII. jako štetan mnogi ljudi ne mogu stajati čak ni na otvorenome; namještaj se prevrće; pojedine slabije građene zgrade trpe strukturna oštećenja i urušavaju se, velik broj srednje čvrsto građenih zgrada postaje neprikladan za stanovanje; potresni valovi mogu se vidjeti na vrlo mekanom tlu
IX. destruktivan nastaje opća panika, tlo se toliko njiše da ljudi ne mogu stajati; mnoge se zgrade ruše, većina postaje neuporabljiva za stanovanje, a na potresno najotpornijim građevinama pojavljuju se oštećenja; u tlu nastaju velike pukotine, a na padinama klizišta i odroni
X. vrlo destruktivan većina slabije građenih zgrada ruši se do temelja, urušava se i velik broj potresno otpornijih građevina, a na najotpornijima pojavljuju se nestrukturna oštećenja
XI. razoran gotovo sve zgrade ruše se do temelja, a i potresno najotpornije su jako oštećene
XII. potpuno razoran nruše se gotovo sve građevine, reljef mijenja izgled, posljedice potresa dosežu najveće zamislive učinke

Citiranje:

europska makroseizmička ljestvica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/europska-makroseizmicka-ljestvica>.