struka(e): arheologija

Hrvatsko arheološko društvo (do 1895. Hrvatsko arkeologičko družtvo), udruga osnovana u Zagrebu 1878; naslijedilo djelomično rad Družtva za jugoslavensku poviest i starine. Društvo ima svoje povjerenike i stručne izvjestitelje po svim hrvatskim krajevima. Prvim predsjednikom postao je I. Kukuljević Sakcinski, a istaknuti članovi društva bili su još Š. Ljubić, I. Kršnjavi, V. Klaić i dr. God. 1879. pokrenulo je stručni časopis Viestnik Hrvatskoga arkeologičkoga družtva (od 1896. Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva, od 1958. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu), kojemu je prvi urednik bio Š. Ljubić. Vjesnik je istodobno bio i glasilo Narodnog arheološko-historijskog i prethistorijskoga muzeja (poslije Arheološki muzej). Društvo od 1967. izdaje periodičnu publikaciju Obavijesti, a od 1974. referate s godišnjih znanstvenih skupova u seriji vlastitih izdanja (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva).

Citiranje:

Hrvatsko arheološko društvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/hrvatsko-arheolosko-drustvo>.