struka(e): zaštita okoliša
ilustracija
INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

Institut Ruđer Bošković (IRB), najveća i najpoznatija hrvatska središnja ustanova za temeljna i primijenjena istraživanja u području prirodoslovlja i biomedicinskih znanosti. Smješten je u Zagrebu na Horvatovcu, u radnim prostorijama površine oko 14 000 m². Osim u Zagrebu, IRB ima jedan zavod (Centar za istraživanje mora) u Rovinju, kao i morsku istraživačku postaju Martinska u Šibeniku. U 2012. IRB je zapošljavao oko 900 djelatnika. Od toga je više od 550 znanstvenika i istraživača iz područja fizike, kemije, molekularne biologije, molekularne medicine, ekologije, istraživanja mora i računalstva. Istraživački je rad organiziran u 11 zavoda i 3 centra, s više od 80 laboratorija. Institut ima najveću knjižnicu i dokumentaciju iz prirodnih znanosti u Hrvatskoj. Ima status javnog instituta, a njime upravlja ravnatelj, kojega na prijedlog Upravnoga vijeća imenuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, na razdoblje od 4 godine.

IRB je osnovao I. Supek 1950. kao Institut za fiziku JAZU. Do 1955. proširen je na kemiju i biologiju. Od 1955. do 1968. djelovao je kao institut jugoslavenske Savezne komisije za nuklearnu energiju, s usmjerenjem na temeljna nuklearna istraživanja u fizici (teorijska i eksperimentalna nuklearna fizika, ciklotron), elektronici, kemiji (radiokemija, fizikalna kemija, anorganska i strukturna kemija, koloidna i elektrokemija, radijacijska kemija, teorijska kemija, organska kemija, biokemija) i biologiji (fiziologija, transplantacijska imunologija). U pojedinim razdobljima u Institutu se odvijao poslijediplomski studij za prirodoslovne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, pa su suradnici IRB-a sudjelovali u nastavi na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu te u nastavi elektroničkih disciplina na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a bili su i osnivači multidisciplinarnoga studija znanosti o moru na Sveučilištu u Zagrebu. Od multidisciplinarnih istraživanja treba posebno spomenuti tri područja: 1. Molekularna genetika i molekularna medicina kao suvremeni odraz kretanja u biološkim znanostima. U tom području djeluju, jedni uz druge, medicinari, biolozi, kemičari, biokemičari, farmaceuti i fizičari. Te istraživačke djelatnosti potaknule su razvoj biofizike i molekularne biomedicine kao zasebnih interdisciplina. 2. Istraživanja mora i okoliša, s usmjerenjem na zaštitu od zagađivanja prirodnih voda (kopnenih i mora). Istraživanja mora obavljaju se brodom Vila Velebita (26 m i oko 100 BRT) Zavoda u Rovinju. To područje rada okuplja kemičare, biokemičare, biologe, veterinare, fizičare, geologe, mineraloge, geografe i elektroničare-informatologe. 3. Istraživanje materijala s naglaskom na istraživanja strukture i svojstava anorganskog i organskog materijala, kao i polimera.

Znanstvenici IRB-a sudjeluju u mnogobrojnim temeljnim i primijenjenim istraživačkim projektima u suradnji s domaćim i inozemnim sveučilištima, institutima i industrijom. Razvijena je suradnja s inozemnim znanstvenim središtima u SAD-u, Kanadi, mnogim državama EU te u azijskim (Japan) i afričkim zemljama (Južnoafrička Republika). Znanstvenici Instituta uključeni su i u visokoškolsko obrazovanje u suradnji sa sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu. Godišnje objavljuju oko 300 znanstvenih radova u priznatim međunarodnim časopisima.

Citiranje:

Institut Ruđer Bošković. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/institut-rudjer-boskovic>.