struka(e): povijest, hrvatska
Janić, Vlado - Capo
hrvatski političar i general-pukovnik
Rođen(a): Sisak, 14. VII. 1904.
Umr(la)o: Beograd, 4. V. 1991.

Janić, Vlado - Capo, hrvatski političar i general-pukovnik (Sisak, 14. VII. 1904Beograd, 4. V. 1991). Strojobravarski zanat učio u Sisku, gdje je radio na željeznici. Od 1931. bio je član KPJ; jedan od sudionika osnivačkoga kongresa KPH u Samoboru 1937., član Centralnog komiteta KPH od 1939. Bio je izaslanik na V. zemaljskoj konferenciji KPJ u Zagrebu 1940., kada je izabran u Centralni komitet KPJ. Zbog komunističke djelatnosti bio progonjen i više puta uhićivan. Zapovjednik i jedan od organizatora prvoga partizanskog odreda u Hrvatskoj, koji je osnovan na dan napada Trećega Reicha na SSSR 22. VI. 1941. Sudjelovao u bitkama na prostoru Banije, a potom je bio komesar 12. slavonske brigade (1942), 28. slavonske divizije (1943), 6. udarnoga slavonskoga korpusa (1943–44) i Korpusa narodne obrane Jugoslavije (1944–48). Nakon rata uglavnom je obnašao vojne i političke dužnosti; bio je načelnik Glavne personalne uprave JNA, Opunomoćstva Centralnog komiteta KPJ za JNA, član Centralnog komiteta SKH i SKJ. Biran za zastupnika Savezne narodne skupštine (1945., 1950. i 1958).

Citiranje:

Janić, Vlado - Capo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/janic-vlado-capo>.