struka(e): hrvatska književnost
Jurjević, Bartol
hrvatski pisac i leksikograf
Rođen(a): ? Mala Mlaka kraj Odre, oko 1506.
Umr(la)o: Rim, oko 1566.
ilustracija
JURJEVIĆ, Bartol, O Patnji ..., Antwerpen, 1544.

Jurjević (Đurđević), Bartol, hrvatski pisac i leksikograf (? Mala Mlaka kraj Odre, oko 1506Rim, oko 1566). U Ugarskoj zaređen za svećenika. Zarobljen u Mohačkoj bitki 1526. i odveden u ropstvo; više je puta preprodavan, a nakon nekoliko neuspješnih pokušaja pobjegao je 1535. u Armeniju, potom u Siriju i Palestinu pa se sklonio u franjevačkom samostanu u Jeruzalemu. Poslije je putovao Svetom Zemljom i Europom, a u svojim je knjigama pisao o robovanju pod Turcima, turskim običajima, glazbi, vojnim, političkim i vjerskim prilikama, položaju kršćana u Turskome Carstvu. Njegova djela, koja je objavljivao u različitim europskim gradovima na latinskom jeziku, bila su vrlo popularna, tiskana u mnogim izdanjima i prevođena na svjetske jezike. Djelu o životu zarobljenika i puka u osvojenim zemljama O patnji… (De afflictione…, 1544) dodao je i malen leksikografski rad u obliku latinsko-hrvatskog rječnika te time postao prvi hrvatski leksikograf. Na talijanskome je objavio opis hodočašća u Svetu Zemlju, Zrcalo hodočasničko (Specchio della peregrinatione…, 1554), a drugom izdanju toga djela (1556) dodao je kratki talijansko-arapsko-hebrejsko-kaldejski rječnik za hodočasnike. Jurjević je bio jedan od onodobnih najvećih promicatelja protuturske borbe, nastojao je potaknuti europske vladare na borbu protiv Osmanlija (Hrabrenje protiv Turaka…Exhortatio contra Turcas…, 1545), a i jedan od prvih slavenskih pisaca kojih su djela stekla europsku slavu. Ostala djela: O navadama i obredima Turaka (De Turcarum ritu et ceremoniis, 1544), Knjižica doista vrijedna da je kršćanin pročita… (Libellus vere christiana lectione dignus…, 1552), Izvod o običajima Turaka (De Turcarum moribus epitome, 1553), O podrijetlu Turskoga Carstva… (De origine imperii Turcorum…, 1560) i dr.

Citiranje:

Jurjević, Bartol. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/jurjevic-bartol>.