struka(e): geografija, hrvatska

Kamešnica, planina u graničnome području Hrvatske i BiH; najviši vrh Konj (1856 m). Leži jugozapadno od Livanjskoga polja, a dio je masiva Dinare. Pruža se u smjeru sjeverozapad–jugoistok u duljini od približno 20 km, između prijevoja Vaganj (1173 m) na sjeverozapadu i Buškoga blata na jugoistoku. Konj i Kamešnica (1810 m), najviši vrhovi, nalaze se u BiH. Građena je od vapnenca i bezvodna. Na prisojnim jugozapadnim padinama (Hrvatska) vegetacija je oskudna (kamenjar), a na osojnima (BiH) razvijena je šuma bukve, jele, smreke i dr. Skijališta. Kroz Kamešnicu je 1969. prokopan odvodni tunel hidroelektrane Orlovac dug 12,1 km.

Citiranje:

Kamešnica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kamesnica>.