struka(e): povijest, hrvatska

Kliški sandžak, osmanska vojno-upravna jedinica na prostoru između Krke, donje Cetine i gornje Neretve; isprva je obuhvaćao i sjevernu Dalmaciju te veći dio Like i Krbave. Preduvjeti za osnivanje Kliškoga sandžaka stekli su se osvajanjem Klisa (1537), a tada su mu pridodana i neka područja na zapadu Bosanskoga sandžaka. Sjedište se formalno nalazilo u Klisu, ali je stvarno sjedište sandžak-bega bilo u Livnu. Nakon uspješnih osmanskih vojnih osvajanja u drugoj polovici XVI. st. sandžak je bio proširen. Do 1580. bio je u sastavu Rumelijskoga ejaleta, a potom Bosanskoga pašaluka. Osim Livna, kao grad se u XVII. st. osobito razvio Drniš. Islamizacija je na selu ponajviše zahvatila sjeveroistočne krajeve, a osobito je bila snažna na području uz Cetinu. God. 1627. velika skupina Hrvata iz Kliškoga sandžaka iselila se u Slavoniju pa je započelo njegovo vojno slabljenje. God. 1648., kao posljedica mletačkih osvajanja, Klis i neka druga mjesta bili su izdvojeni iz njegova sastava i uključeni u Mletačku Dalmaciju. Karlovačkim mirom (1699) bile su utvrđene nove granice sandžaka, koji je u takvu opsegu postojao do ukinuća 1826.

Citiranje:

Kliški sandžak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kliski-sandzak>.