struka(e): fizika | kemija

lančana reakcija.

1. U fizici, samoodrživi slijed nuklearnih reakcija pokrenut pojedinačnim nuklearnim raspadom neke teške atomske jezgre koja se nalazi unutar kritične mase određene radioaktivne tvari. Primjerice, raspad jezgre uranija 235 praćen je emisijom jednoga, dvaju ili triju neutrona. Ti neutroni mogu potaknuti daljnje raspade jezgri uranija 235 ako im se nalaze u dometu. Reakcija će teći sama od sebe, lančano, dok se u dometu neutrona nalazi dovoljan broj jezgri uranija 235 koje će svojim raspadima održavati ili povećavati broj slobodnih neutrona tj. dok se nuklearno gorivo ne potroši. (→ fisija)

Lančana reakcija kojom se naglo povećava broj oslobođenih neutrona primjenjuje se u nuklearnom oružju. U nuklearnoj bombi, dvije ili više potkritičnih masa fisijskog materijala spajaju se s pomoću klasičnog eksploziva, u vrlo kratkom vremenu, u kritičnu masu ili u masu veću od kritične, što rezultira eksplozijom.

Prvu kontroliranu lančanu nuklearnu reakciju proveo je uklanjanjem dovoljnoga broja raspadom oslobođenih neutrona Enrico Fermi 1942. u Chicagu, sagradivši prvi nuklearni reaktor.

2. U kemiji, reakcija u kojoj neki od produkata koji su nastali u jednom njezinu koraku ulaze kao reaktanti u sljedeći, istovrstan korak, što se nastavlja i dalje te lančanu reakciju čini samoodrživom (npr. izgaranje plinovitoga goriva, polimerizacija etilena u polietilen). Kemijska lančana reakcija, kakvo je npr. spajanje vodika i broma u bromovodik (H2 + Br2 → 2HBr), može se podijeliti u tri glavna stupnja: inicijacija, u kojoj, najčešće pod utjecajem vanjskih čimbenika (toplina, zračenje), iz početnih tvari nastaju radikali ili ioni kao reaktivni međuprodukti (npr. atomi broma djelovanjem svjetlosti: Br2 +  → 2Br); propagacija, u kojoj reaktivni međuprodukti reagiraju s početnim tvarima, pri čem, uz stalno stvaranje produkta, nastaju ponovno i reaktivni međuprodukti i reakcija se nastavlja (Br + H2 → HBr + H, H + Br2 → HBr + Br); terminacija, tj. prekid lančane reakcije bilo zbog rekombinacije međuprodukta (npr. 2Br → Br2), djelovanja kakva vanjskoga čimbenika ili potpunog utroška početnih tvari. Nastaje li tijekom reakcije više međuprodukata no što ih se u istom vremenu potroši, reakcija se razgranjuje, ubrzava i može završiti eksplozijom.

Citiranje:

lančana reakcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/lancana-reakcija>.