struka(e): geofizika
ilustracija
MAREOGRAF – 1. razina mora, 2. plovak, 3. uteg, 4. pužni prijenos, 5. pisač, 6. zapis, 7. bubanj s papirom, 8. satni mehanizam

mareograf (tal. marea: plima + -graf), uređaj koji bilježi morske mijene i druga dugoperiodička kolebanja visine morske razine.

Mehanički mareograf postavlja se na obali iznad zdenca povezanoga s morem s pomoću horizontalne cijevi (kako bi se izbjegao neposredni utjecaj valova). U zdencu se nalazi plovak koji prati dizanje i spuštanje morske površine, a njegovo se gibanje prenosi na zapisni uređaj. Sprava koja na isti način bilježi promjene vodostaja rijeka i jezera naziva se limnigraf.

Elektronički mareograf (tlačni mareograf) postavlja se na morsko dno. Takav uređaj u pravilnim vremenskim razmacima mjeri tlak i bilježi ga. Tlak izmjeren na osjetilu jednak je zbroju atmosferskoga tlaka i tlaka vodenoga stupca. Odatle se mogu odrediti pomaci morske razine.

Radarski mareograf (akustični mareograf) postavlja se iznad morske površine prema kojoj odašilje akustične signale, mjeri vrijeme povratka signala i tako određuje srednju razinu mora.

Hrvatska ima dobro razvijenu mrežu mehaničkih mareografa, s mjerenjima što na pojedinim postajama (Rovinj, Bakar, Split, Dubrovnik) traju pedeset i više godina. Mjerenja elektroničkim mareografima obavljaju se povremeno.

Citiranje:

mareograf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/mareograf>.