struka(e): matematika

medijan (prema lat. medianus: srednji), srednja vrijednost u nizu elemenata statističkog skupa poredanih od najmanjeg do najvećeg koja dijeli skup na dva jednaka dijela, i to tako da prvih 50% elemenata skupa ima vrijednost obilježja (veličine) manju od medijana ili jednaku medijanu, a preostalih 50% ima vrijednost obilježja veću od medijana ili jednaku medijanu. Ako su zadane pojedinačne vrijednosti x1, x2,…, xk, xk + 1,…, xN obilježja X uređene po veličini, te ako je N = 2k + 1, odnosno neparni broj, medijan je jednak vrijednosti obilježja središnjeg elementa, medijan je xk + l. Ako je N = 2k (parni broj), medijan je (xk + xk + 1)/2. Medijan je pozicijska srednja vrijednost, jer je određen položajem u nizu. Prednost primjene medijana pred aritmetičkom sredinom je u tome što na njega ne utječu vrijednosti pojedinih ekstremnih rezultata.

Citiranje:

medijan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/medijan>.