struka(e): geofizika
Orlić, Mirko
hrvatski geofizičar
Rođen(a): Zagreb, 26. V. 1955.

Orlić, Mirko, hrvatski geofizičar (Zagreb, 26. V. 1955). Diplomirao (1978) i doktorirao (1988) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Usavršavao se u Velikoj Britaniji i u SAD-u. Radi na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (od 1983), redoviti profesor (od 2000). Predavač je i na fakultetima u Splitu i Osijeku. Bio je pročelnik Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu (1996–2000). Bavi se fizikom mora, osobito fizikalnim procesima u Jadranu: odziv mora na djelovanje planetarnih atmosferskih valova, utjecaj vjetra na Jadran, inercijalne oscilacije na jadranskom šelfu i dr. Od 1983. vodi mareografsku postaju u Bakru. Značajno je unaprijedio istraživanja i objašnjenja gibanja Jadranskoga mora, dao novu interpretaciju opće jadranske cirkulacije morskih struja i pridonio razvoju operativnoga oceanografskog sustava. Bio je glavni urednik časopisa Geofizika (1990–92), gostujući urednik američkoga časopisa Journal of Geophysical Research (2004–07) i europskog časopisa Journal of Marine Systems (2007–09). Dobitnik je Državne nagrade za znanost (2007) i Nagrade »Andrija Mohorovičić« (2019). Redoviti je član HAZU (od 2016).

Citiranje:

Orlić, Mirko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/orlic-mirko>.