struka(e): povijest, opća

Prevalis ili Prevalitana (latinski Praevalis [preva:'lis], Provincia Praevalitana [pro:vi'nci·a prevalita:'na]), teritorij što ga je car Dioklecijan pri reorganizaciji Carstva 297. odcijepio na jugoistoku od ondašnje provincije Dalmacije, i proglasio ga posebnom provincijom. Na teritoriju provincije Prevalitane, koja se protezala oko Skadarskoga jezera i dalje prema unutrašnjosti u smjeru sjeveroistoka, obitavala su ilirski Dokleati, Labeati, Pirusti i Scirtoni. Glavni grad provincije bio je Scodra (Skadar); ostala značajnija naselja bila su Lissos (Lezha), Doclea (Duklja) i Olcinium (Ulcinj). U diobi carstva 395. provincija Prevalis pripala je Istočnorimskomu, a Dalmacija Zapadnorimskomu Carstvu. Na jednom dijelu Prevalitane doseljeni Slaveni stvorili su dukljansku državu.

Citiranje:

Prevalis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/prevalis>.