struka(e): kemija

relativna molekulska masa, karakteristična veličina kemijskog spoja, znak Mr (stariji naziv: molekularna težina), broj koji pokazuje koliko je puta prosječna masa molekule ili općenito masa formulske jedinke nekoga kemijskog spoja veća od 1/12 mase atoma ugljikova izotopa 12C, tj. omjer između prosječne mase i unificirane atomske jedinice mase. Pod formulskom se jedinkom, osim molekula, razumiju i najmanje strukturne jedinke tvari koje se ne sastoje od molekula u užem smislu, npr. jedinke ionskih kristala, polimera i sl. Masa molekule, odn. formulske jedinke, jednaka je zbroju masa atoma od kojih se sastoji, pa se relativna molekulska masa može izračunati zbrajanjem relativnih atomskih masa pripadnih atoma, a može se izmjeriti s pomoću spektrometrije masa, ebulioskopije, krioskopije, mjerenjem brzine difuzije ili gustoće plinova.

Citiranje:

relativna molekulska masa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/relativna-molekulska-masa>.