struka(e): računalstvo

slikovni element, osnovni element računalne rasterske slike; također piknja ili piksel (engl. pixel, od picture element). Rasterska slika sastoji se od slikovnih elemenata koji se prikazuju, usnimavaju ili ispisuju na ulazno-izlaznim računalnim uređajima u obliku točaka (engl. dot), kružića, kvadratića, crtica ili dr. Ti su elementi razmješteni u pravilnu pravokutnu mrežu s odgovarajućim brojem redaka i stupaca. Što su elementi sitniji, a mreža gušća, slika će biti vjernija (jasnija, oštrija), a razlučivost veća (bolja). Razlučivost slike koju prikazuje zaslon mobitela, računalni monitor, projektor ili televizor iskazuje se brojem slikovnih elemenata u redu i stupcu mreže (npr. 320 × 240, 1024 × 768, 1920 × 1080), dok se ona kod digitalnih fotografskih i videokamera iskazuje ukupnim brojem slikovnih elemenata što ih njihov senzor može snimiti (najčešće u milijunima slikovnih elemenata, tj. megapikselima). Kvaliteta ispisa slike na pisaču iskazuje se gustoćom točaka u redu, uobičajeno brojem točaka po inču (dpi, od engl. dot per inch); na taj se način često iskazuje i kvaliteta slike digitalizirane skenerom.

U rasterskoj slici, svakomu je slikovnom elementu određen položaj rednim brojevima retka i stupca u kojima se nalazi, koji se mogu poistovjetiti s indeksima retka i stupca u pripadnoj strukturi podataka koja opisuje sliku. Tako u slikovnoj strukturi podataka za svaku točku postoji dostupan slikovni element koji čini određeni broj bitova. Za opis crno-bijelih slika, kod kojih su slikovni elementi bijeli ili crni, dovoljan je jedan bit (0 ili 1). Ako je takva slika višetonska, tj. elementi mogu biti bijeli, crni, ali i u različitim tonovima sive boje, za njihov je opis potrebno više bitova (s 8 bitova može se opisati 256 tonova sive boje, koliko se smatra da ih prosječno ljudsko oko može razaznati). Ako je slika u boji, boja svake točke iskazuje se kao mješavina određenih tonova osnovnih boja (crvene, zelene i plave, engl. red, green, blue – RGB, tj. modrozelene, grimizne i žute, engl. cyan, magenta, yellow – CMY). Model iskaza boje RGB češće se koristi za prikaz slika na monitoru, dok se model CMY rabi za ispis i tisak, kada se radi poboljšanja kontrasta često dodaje i crna boja (engl. key, od key plate, tiskarska forma za tisak crnih dijelova slike; model CMYK). Ako se za svaku od tri komponente želi razlikovati po 256 tonova, tada su za opisivanje svakoga slikovnog elementa potrebna 24 bita; broj bitova slikovnog elementa određuje njegovu dubinu boje.

Citiranje:

slikovni element. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/slikovni-element>.