struka(e): geografija, hrvatska

Vrgorsko polje (također Vrgoračko polje, Jezero), polje u kršu Dalmacije, jugoistočno od Vrgorca; obuhvaća 30 km². Leži na 25 do 30 m visine. Dugo je 14,4 km, široko do 4 km. Sa sjeveroistočne strane zatvaraju ga vapnenačka uzvišenja Kosa (356 m), Prolog (441 m), Zveč (462 m), Šubir (503 m) i Maljevica (231 m), a s jugozapadne strane omeđeno je planinom Rilić. Poljem teče rijeka Matica, koja izvire iz nekoliko estavela (Mrtva, Studena, Lukovac) na sjeverozapadu, a ponire na jugoistoku polja. Za visoka vodostaja voda dotječe do odvodnoga tunela (dug 2138 m) i dalje prema Baćinskim jezerima, odakle kanalom otječe u more. Do izgradnje tunela (1938) ondje je bilo periodično jezero (pa se u lokalnoga stanovništva uvriježilo ime Jezero), koje je u proljeće plavilo do 2/3 polja. Melioracijskim zahvatima nakon izgradnje tunela, osobito nakon opsežnih radova kojima se omogućilo veće otjecanje vode iz polja 1970-ih, na jezerskim je naplavinama stvoreno tlo pogodno za poljoprivredu, te je danas obradivo gotovo cijelo zemljište (28,4 km²). Uzgaja se voće (u novije doba osobito jagode), zatim žitarice, vinova loza, duhan i povrće; slabije je razvijeno stočarstvo. Rubnim dijelom polja prolaze prometnice koje povezuju veća naselja, a to su: Staševica (822 st., 2021), Otrić-Seoci (689 st.), Dusina (471 st.), Kobiljača (198 st.), Umčani (189 st.), Draževitići (152 st.). Usporedno s lokalnom prometnicom, poviše sjevernoga ruba polja od 2013. prolazi autocesta Zagreb–Ploče.

Citiranje:

Vrgorsko polje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/vrgorsko-polje>.