struka(e): teorija književnosti | hrvatska književnost
vidi još:  Krležijana
Žmegač, Viktor
hrvatski germanist, književni povjesničar i teoretičar
Rođen(a): Podravska Slatina, danas Slatina, 21. III. 1929.
Umr(la)o: Zagreb, 20. VII. 2022.

Žmegač, Viktor, hrvatski germanist, književni povjesničar i teoretičar (Podravska Slatina, danas Slatina, 21. III. 1929Zagreb, 20. VII. 2022). Studirao germanistiku i kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te germanistiku i muzikologiju na Sveučilištu u Göttingenu. Diplomirao je 1952., a doktorirao 1959. disertacijom o ulozi glazbe u stvaralaštvu Th. Manna na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je na Odsjeku za germanistiku radio od 1957 (redoviti profesor od 1970., od 1974. do umirovljenja 1999. predstojnik Katedre za njemačku književnost, od 2002. profesor emeritus). Redoviti član HAZU od 2012. Međunarodni ugled stekao je kao urednik, a dijelom i autor trosveščane Povijesti njemačke književnosti od 18. stoljeća do danas (Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 1978–84). U značajnija njegova djela ubrajaju se Povijest njemačke književnosti (sa Z. Škrebom i Ljerkom Sekulić, 1974), koja je doživjela velik uspjeh i na njemačkom jezičnom području (Kratka povijest njemačke književnosti: od početaka do danas – Kleine Geschichte der deutschen Literatur: von den Anfängen bis zur Gegenwart, 1981), studije njemačke, austrijske i hrvatske književnosti s prijelaza iz XIX. u XX. stoljeće (Njemačka književnost na prijelazu stoljeća – Deutsche Literatur der Jahrhundertwende, 1981; Tradicija i inovacija – Tradition und Innovation, 1993; Bečka moderna: portret jedne kulture, 1998; Duh impresionizma i secesije: studije o književnosti hrvatske moderne, 1993; Književni protusvjetovi, s N. Batušićem i Z. Kravarom, 2001), studije iz komparativne književnosti, teorije književnosti i povijesne poetike (Književnost i zbilja, 1982; Težišta modernizma: od Baudelairea do ekspresionizma, 1986; Krležini evropski obzori, 1986; Povijesna poetika romana, 1987., na njemačkom 1990; Temeljni pojmovi moderne književnosti – Moderne Literatur in Grundbegriffen, s Dieterom Borchmeyerom, 1987), poredbenoestetička studija Književnost i glazba: intermedijalne studije (2003), te kulturološka djela Od Bacha do Bauhausa: povijest njemačke kulture (2006), Majstori europske glazbe: od baroka do sredine 20. stoljeća (2009), Prošlost i budućnost 20. stoljeća (2010), Strast i konstruktivizam duha: temeljni umjetnički pokreti 20. stoljeća (2014), Četiri europska grada: kulturološki obzori (2017). Objavio je i zbirku zapisa SMS eseji (2010). Dobitnik je Državne nagrade za životno djelo za područje humanističkih znanosti (1999) i Nagrade »Vladimir Nazor« za životno djelo (2003).

Citiranje:

Žmegač, Viktor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/zmegac-viktor>.