Burović, Nikola

Burović, Nikola, hrvatski pomorac i pjesnik (Perast, oko 1655?, 1737). U mletačko-turskim ratovima sudjelovao sa svojim brodovima u više pomorskih bitaka. Istaknuo se za Morejskoga rata (1684–99) u bitkama kraj Korona (1685), Modona (1686) i vodama pokraj Peloponeza (1686). Sudjelovao u mletačkom osvajanju Herceg Novog (1687) te u borbama kod Cetinja (1692), Klobuka, Trebinja i Carina (1694–95), gdje je obnašao i službu mletačkog guvernadura. Borio se kraj Bara 1717. i Ulcinja 1718. U peraškoj općini obnašao službe suca, kapetana (1717–19., 1723–27) i prokuratora. Darovatelj crkve Gospe od Škrpjela pred Perastom. Poznat je i kao pjesnik (prigodnice), skupljač i prepisivač narodnih i crkvenih pjesama pa je zahvaljujući njemu sačuvano više uradaka dubrovačkih i bokeljskih pisaca.

Citiranje:
Burović, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10291>.