TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Centralne sile

Centralne sile, naziv za Njemačku i Habsburšku Monarhiju. Prvi se put javlja na Bečkome kongresu 1815., a uobičajen je postao tek 1873–87., kada su Njemačka i Austro-Ugarska, dvije centralne vlasti, sklopile s Rusijom trocarski savez. Naziv se osobito upotrebljavao za I. svjetskog rata (1914–18). Centralnim silama pristupilo je 1914. Osmansko Carstvo, a 1915. i Bugarska.

Citiranje:
Centralne sile. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11227>.