STRUKE:

centripetalan

centripetalan (centri- + lat. petere: težiti).

1. Koji teži prema središtu, centru. Suprotno: centrifugalan.

2. U fizici, centripetalna sila.

Citiranje:
centripetalan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11235>.