STRUKE:

Cesalpino, Andrea

Cesalpino [čezalpi:'no], Andrea (lat. Andreas Caesalpinus), talijanski filozof, liječnik i botaničar (Arezzo, 6. VI. 1518Rim, 23. II. 1603). U filozofiji je slijedio aristotelizam, u medicini je opisivao optok krvi (preteča W. Harveya), a u botanici bio preteča C. von Linnéa, koji ga naziva »prvim istinskim sistematičarom« (primus verus systematicus); po njemu su nazvane porodice Caesalpinaceae i rod Caesalpinia. Djela: Peripatetička pitanja (Quaestionum peripateticarum, I–V, 1571), Medicinska pitanja (Quaestionum medicarum, I–V, 1571), O biljkama (De plantis, 16. sv., 1583).

Citiranje:
Cesalpino, Andrea. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11319>.