Champfleury

Champfleury8118flœʀi'] (pravo ime Jules Husson), francuski romanopisac i kritičar (Laon, 10. IX. 1821Sèvres, 6. XII. 1889). Jedan od najgorljivijih zagovornika realističke poetike nasuprot romantičkoj, objavio programatsku zbirku članaka Realizam (Le Réalisme, 1856); mnogobrojnim romanima, pretežito moralističkim provincijskim ljetopisima, ostao u Flaubertovoj sjeni: Doživljaji gospođice Mariette (Les Aventures de mademoiselle Mariette, 1853), Građani Molincharta (Les Bourgeois de Molinchart, 1854), Porculanska violina (Le Violon de faïence, 1862). U kritičkim se studijama bavio La Tourom, G. Courbetom, R. Wagnerom, H. de Balzacom, G. de Nervalom i dr. Objavio je i više svezaka Povijesti karikature (Histoire de la caricature, 1865).

Citiranje:
Champfleury. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11427>.